Dievo artumas


LR Evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos Jaunimo tarnavimas atlieką jaunimo apklausą. Apklausos tikslas - išsiaiškinti jaunimo suvokimą apie Dievo artumo svarbą kiekvieno krikščionio gyvenime.

Prašome nuoširdžiai ir sąžiningai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė, todėl visi rezultatai bus naudojami apklausai apibenrinti.

Šioje apklausoje yra 10 klausimai.

A note on privacy
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.